สายโซ่หนีบ 3 ทาง

250.00฿

สายโซ่ พร้อมคลิปหนีบแบบปรับได้

หนีบได้ 3 ทาง บน2 ล่าง1 พร้อมกระดิ่ง